Svisaj Esperanto-Tagoj 2020

Svisaj Esperanto-Tagoj
17an/18an de oktobro 2020
Centro Karolo la Granda
Kirchgasse 10 - 8001 Zuriko
Go to content

Main menu:

Aliĝilo
Ni atentigas vin, ke ĉiu persono devas nepre sendi apartan aliĝilon! Bonvolu aliĝi ĝis plej malfrue al 12an de oktobro 2020. Se vi ne sukcesas sendi vian aliĝilon retpoŝte, bonvolu elprinti kaj sendi ĝin poŝte al Esperanto-Societo Zuriko, Archstr. 2, Poŝtfako 26, 8613 Uster 3)
 Ĝenerala kunveno (senpage aliĝo tamen necesa!)
 Tagmanĝo sabaton 17an de oktoboro, kostoj: CHF 24.-
 Al la kultura programo la 17an de oktobro, kotizo: CHF 35.- (por membroj de SES aǔ ESZ kaj junuloj ĝis 25 CHF 25.-)
 Vespermanĝo sabaton 17an de oktobro, kostoj: CHF 17.-
 Ĉiceronado, dimanĉon 18an de oktobro (senpage)
 Vizito al la Zurika Bestoĝardeno (eniro CHF 28.- pagenda surloke + trambileto, se vi ne havas trafikabonon)
 Ĝenerala kunveno / Generalversammlung 17a de oktobro 10h00-12h00
 Premiado Svisa Esperanto-Etfilmkonkurso / Preisverleihung Schweizer Esperanto-Kurzfilmwettbewerb 17an de oktobro 16h00-18h00
 Svisa Esperanto-Societo
 Esperanto-Societo Zuriko
Atentu: La aliĝo estas pro la koronvirusaj protekto-aranĝoj nepre deviga, kaj aliĝinto, kiu ne venas tamen ŝuldas la kotizojn kaj kostojn por la manĝo, ĉar ni tion ja devas mendi anticipe kaj pagi. Dankon por via kompreno. Bonvolu pagi vian kotizon kaj viajn manĝojn se eblas, anticipe al la konto de
Amikaro Esperantista, 8610 Uster: IBAN CH63 0900 0000 9001 2622 6

[Post la ricevo de via aliĝilo SES sendas al vi fakturon laǔ viaj mendoj kun la peto pri anticipa pagado. Kun la fakturo kaj aliĝkonfirmo SES sendos al vi ankaǔ liston kun hoteloj, se vi deziras tranoktadon, ni petas vin mem aranĝi vian restadon.]
Back to content | Back to main menu